Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Adres:

ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny

Telefon:

81 88-10-136,
81-88-10-212

Tax:  81 88 10 213
 
E-mail: um@umkd.pl